شهر ما؛ ظرفیت پذیرش همگرایی‌ها

علی کاظمیان
کمتر از یک دقیقه5090

Our City: the Capacity to accept the Convergencies | Ali Kazemian

Free time of citizens and their leisure enhance the quality of comfort of the town; thus, the public spaces flourish. If we take part in urban life, we feel connected and resonance with the city. Still, “being alien in the homeland” and the absence of belonging to hometown is a harmful virus to a sick city.

فراغ بال ‌داشتن شهروندان، سبب تقویت آسودگی شهر می‌شود؛ بنابراین اماکن عمومی از این منظر است که رونق و اعتبار می‌گیرند. اگر در چیزی سهیم باشیم، نسبت به آن حساس‌تر و‌ مراقب‌تر خواهیم بود. «در وطن خویش غریب‌بودن» و تعلق‌خاطر نداشتن به دیار، اصلی‌ترین ویروس مهلک یک شهر بیمار است.


عکاس: هاتیف عظیمی

لینک کوتاه
https://koochemag.ir/?p=9010

بدون دیدگاه

پاسخ دهید

فیلدهای مورد نیاز با * علامت گذاری شده اند