سیر اندیشه و نظریه‌های فضا

مهرناز توپه
کمتر از یک دقیقه2510

History of Thoughts and Theories of Space: Analytical Ontology of the Concept of Space from an Architectural Perspective (Vol. I- from Descartes to Ruskin) | Mehrnaz Toupeh

تبارشناسی تحلیلی مفهوم فضا در آرای متفکران بزرگ از دکارت تا ابتدای قرن بیستم به نحوی که در تعمیق امر تئوریک و سازوکارهای عملی طراحی معماری مؤثر باشد، درون‌مایۀ اصلی کتاب حاضر است. در این اثر، مؤلف تلاش کرده است تا آنچه برای یک معمار یا شهرساز در آرای متکثر و گستردۀ متفکران در قلمروها و دیسیپلین‌های مختلف در امر خلق فضا بااهمیت محسوب می‌شود، مورد تشریح قرار دهد.

لینک کوتاه
https://koochemag.ir/?p=9074

بدون دیدگاه

پاسخ دهید

فیلدهای مورد نیاز با * علامت گذاری شده اند