صدای ما را از کوچه می شنوید…

کمتر از یک دقیقه3510

با صدای کوچه همراه شوید؛ برای شنیدن روایت‌هایی از زبان معماران که خود خالق فضای زندگی انسان‌ها هستند؛ برای شنیدن تجربیات و نگریستن به رخدادهای امروز معماری و فضاهای شهری ایران از زاویۀ نگاه آن‌ها در قالب صدا.

پادکست صدای کوچه با موضوعاتی مرتبط با موضوع پروندۀ شماره‌های آیندۀ مجلۀ کوچه منتشر خواهد شد و در هر اپیزود، صدای کوچه میزبان مهمانانی از حرفه‌مندان حوزۀ معماری و شهرسازی خواهد بود.

اپیزود شماره صفر صدای کوچه به بهانۀ شروع فعالیت نو و فرارسیدن سال نو، اختصاص داده شده به مواجهه از نو.

…………………….

اگر جایی بودید که نمی‌توانستید کوچه را ورق بزنید، صدای کوچه را بشنوید و با ما در کوچه قدم بزنید.

لینک کوتاه
https://koochemag.ir/?p=8242