یک دیالکتیک دوزخی: ویلای شمال، قبر تهران

ناصر فکوهی
01:137570

An infernal conversation: luxurious villas of the North are the graves of Tehran! | Nasser Fakouhi

The thesis of Tehran, “the anti-thesis” of the North, and “the synthesis” of tranquility of mind at the seasides of the North! The process of earthly Paradise like the North becomes a hell that the parvenus built their tiny villas there to run from the gloomy city and rest there. That is the narration of the insanity hallucination hand in hand to bring irrevocable destruction.

«تز» تهران بود و «آنتی‌تز» شمال و «سنتز» خیال آسوده در سواحل خزر؛ چیزی که باعث شد بهشتِ زمینی همچون شمال، به دوزخی بدل شود که در آن نوکیسگان در گریز از شهر عبوس، زمینی به چنگ آورند، ویلایی نقلی برپا کنند و دمی در آن بیاسایند. این است روایت زمانه‌ای که در آن جنون و خیال دست در دست هم داده‌اند تا به ویرانی، قطعیتی انکارناپذیر بدهند.


عکس برگرفته از اثر اسی بابایی

لینک کوتاه
https://koochemag.ir/?p=8056

بدون دیدگاه

پاسخ دهید

فیلدهای مورد نیاز با * علامت گذاری شده اند