میراث تفکر نوکیسگی، هر ایرانی یک ویلا!

محمدرضا حائری
کمتر از 30 ثانیه5710

Legacies of the parvenus: every Iranian must have a villa! | Interview with Mohammadreza Haeri Mazandarani

امروز ایرانی‌ها می‌کوشند تا جملۀ «هر ایرانی یک ویلا» را در واقعیت محقق‌ کنند. سال‌هاسـت که در ادبیـات روزمرۀ مردم ما، «شمال» یک کلمۀ جادویی است، بی‌آنکه مهم باشد کجای شمال و داشتن ویلا (هر ویلایی) در هرکجای شمال یک تشخص است و منزلت اجتماعی به‌حسـاب می‌آید.

لینک کوتاه
https://koochemag.ir/?p=8050

بدون دیدگاه

پاسخ دهید

فیلدهای مورد نیاز با * علامت گذاری شده اند