مرزهای بی‌مکانی/ درآمدی بر بحران زیست‌محیطی خزر

شهریار قرایی
کمتر از یک دقیقه4690

Borderless borders / A preface to the Caspian environmental crisis | Shahryar Gharaei

When capitalism and malevolence exploit natural resources and lead our country to a permanent problem, you have to vision solutions for a utopian world to exit the catastrophic situation. A palace to be defined in illocality of established systems and contrary to present position demands equality of all and equal distribution of community resources

در زمانی که سرمایه‌داری افسارگسیخته کشور را به‌سوی بحران‌های جدی ‌زیست‌محیطی سوق می‌دهد، اندیشیدن به جهانی اتوپیایی راهکاری برای برون‌رفت از شرایط موجود است. مکانی جدا از این شرایط که آرمانش برابری و استفاده درست از منابع است.


اثر هیرونیموس بس

لینک کوتاه
https://koochemag.ir/?p=8061

بدون دیدگاه

پاسخ دهید

فیلدهای مورد نیاز با * علامت گذاری شده اند