امتزاج سوداگرانه: تاون-کانتری/ سرمایه-مستغلات

علیرضا خادم
کمتر از یک دقیقه2410

A Merchant amalgamation: town-country/ capital-landed property | Alireza Khadem

Disturbance in construction in the Caspian seashore due to a historical procedure and not an accident, a mistake in decision making, etc. That historical procedure made a difference between town and village, a fact, an evident truth        

آشفتگی فرایند ساخت‌و‌ساز در حاشیۀ خزر، پیش از آنکه محصول یک اتفاق، عزم آنی یا اشتباه در تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری مدیران شهری باشد، نتیجۀ روندی تاریخی است که تمایز میان شهر و روستا را به امری طبیعی بدل کرده است.

لینک کوتاه
https://koochemag.ir/?p=8063

بدون دیدگاه

پاسخ دهید

فیلدهای مورد نیاز با * علامت گذاری شده اند