خوانش شهر، خوانش کتاب

مهری آقاجانی رفاه
01:154870

Reading the City, Reading a book; An introduction to the narrative of the city with a flâneur point of view | Mehri Aqajani Refah

Instantly perceive urban spaces and redefine vibrant spaces; subsequently it is necessary to achieve an accurate reading of the city and its spaces. The city, like a book, tells endless stories; that may be seen from an angle of flâneur. In a sense, the city flâneur can be reached and that means forming a new reading. And consequently, a more appropriate writing for the current city and all its forgotten spaces; because a city can really be read, like a book.

شهر همچون کتاب، راوی حکایت‌های بی‌پایانی است که شاید با زاویۀ دید فلانور و به تعبیری پرسه‌زنِ شهر بتوان بدان دست یافت. این امر یعنی شکل‌گیری خوانشی جدید و به‌تبع آن، نگارشی مناسب‌تر برای شهر کنونی و تمام فضاهای از‌دست‌رفته‌اش؛ چراکه به‌راستی یک شهر را می‌شود همانند یک کتاب خواند.


عکاس: مهری آقاجانی‌رفاه

لینک کوتاه
https://koochemag.ir/?p=7420

بدون دیدگاه

پاسخ دهید

فیلدهای مورد نیاز با * علامت گذاری شده اند