قفس آموخت ما را صنعت قانون‌نوازی‌ها

نگین نجار ازلی
کمتر از یک دقیقه6870

Beyond the cells of limits, of where stirring creativity in our souls | Negin Najjar Azali

Ruling bureaucracies formally enact the construction laws; sometimes, architects consider those rules as obstacles to their creativity. This article, with a glance at the concept of creativity, regards the construction rules as a part of the drawing process and views the embodiment of creativity in the subject and object of architecture dependent on such rules.

قوانین ساخت‌وساز که توسط بروکراسی‌های بالادستی تعیین می‌شود؛ گاه، معماران به دلیل عدم شفافیت، آن‌ها را عاملی بازدارنده در مقابل خلاقیت خود می‌شناسند. با نگاهی اجمالی به مفهوم خلاقیت، این نوشتار، قوانین را بخشی از مرحلۀ طراحی دانسته و تنایش خلاقیت در سوژه و ابژۀ معماری را وابسته به این قوانین می‌داند.

لینک کوتاه
https://koochemag.ir/?p=6584

بدون دیدگاه

پاسخ دهید

فیلدهای مورد نیاز با * علامت گذاری شده اند