قانون و بردارهای نیرو

شهریار قرایی
کمتر از یک دقیقه5730

The laws and force vectors | Shahriar Gharaei

The law is considered to serve everyone equally. On the other hand, the law is a tool in the fists of the governing class to contain the mass. That is how the law negates its prime purposes. In fact, the concept of law represents a paradoxical notion, but we must emphasize what subjects and why, in what given structure should become the law.

قانون همواره نوای برابری همگان را می‌سراید و از سویی دیگر با بدل گشتن به ابزاری برای کنترل توده‌ها در دست قدرت، هدف آغازین خود را نفی می‌کند. در واقع، مفهوم قانون امری پارادوکسیکال است، اما مهم‌تر آنکه چه امری، به چه دلایلی و در چه ساختاری باید به قانون بدل شود.

لینک کوتاه
https://koochemag.ir/?p=6701

بدون دیدگاه

پاسخ دهید

فیلدهای مورد نیاز با * علامت گذاری شده اند