شهر در کشاکش منافع متضاد

سیامک اسلامی
01:146770

The city in wrestling with the conflicting interests; a glance at the main overt and covert factors in the formulation of urbanization regulations | Siamak Eslami

The expansion of cities in Iran and the necessity of protecting public rights confronting conflicting interests and the presence of overt and covert factors have become a challenging issue of formulating urbanization regulations. This essay would illustrate the evolution of urban and building legislation in Iran and the role of different elements in the authorization and implementation of these principles.

با گسترش شهرنشینی در ایران، لزوم حفظ حقوق عامه در ساخت‌وساز شهرها و تقابل آن با منافع اشخاص و حضور بازیگرانی پیدا و پنهان با منافعی متضاد، ضوابط ساختمانی و شهرسازی را به موضوعی چالش‌برانگیز در شهرسازی ایران تبدیل کرده است. این یادداشت نگاهی دارد به سیر تحول ضوابط و مقررات ساختمانی و شهرسازی در ایران و نقش عوامل تأثیرگذار در تدوین، تصویب و اجرای این مقررات.


عکاس: حمیدرضا بانی

لینک کوتاه
https://koochemag.ir/?p=6765

بدون دیدگاه

پاسخ دهید

فیلدهای مورد نیاز با * علامت گذاری شده اند