خشت اول؛ نگاهی منتقدانه به ضوابط فضاهای آموزشی

کیمیا السادات طبیب‌زاده
کمتر از یک دقیقه6610

The first brick; A critical look at the criteria for educational spaces | Kimia al-Sadat Tabibzadeh

Given that the 697 publication describes the criteria for educational spaces, it should have comprehensive rules. Therefore, in the present article, an attempt has been made to make a critique in order to correct and complete the rules presented in this publication so that the designers and architects of educational spaces can be more successful.

با توجه به اینکه نشریۀ 697 به تشریح ضوابط فضاهای آموزشی می‌پردازد، باید قوانینی جامع ‌و مانع را ارائه دهد؛ بنابراین در مقالۀ حاضر، سعی شده است تا نقدی در جهت تصحیح و تکمیل قوانین ارائه‌شده در این نشریه صورت گیرد تا طراحان و معماران فضاهای آموزشی بتوانند موفق‌تر عمل کنند.

لینک کوتاه
https://koochemag.ir/?p=6934

بدون دیدگاه

پاسخ دهید

فیلدهای مورد نیاز با * علامت گذاری شده اند