تک‌افتاده در میان ضابطه‌ها

مونا ولیک جزی
کمتر از یک دقیقه5530

Isolated among the restrictions; a story of the lives neglected under the wheels of development | Mona Valikjazi

Three significant urban development aims are ”economic growth, poverty reduction, and enhancing urban management.” But to what extent do the administered projects under urban development obtained these aims? What is happening in the margin of large-scale projects?

سه هدف عمدۀ توسعۀ شهری، «رشد اقتصادی، کاهش مستمر فقر و بهبود مدیریت شهری» تعیین شده است، اما تا چه حد پروژه‌های اجرا‌شده تحت لوای توسعۀ شهری توانسته‌اند هر سه هدف یا حداقل دو هدف را باهم تأمین کنند؟ در حاشیۀ پروژه‌های بزرگ‌مقیاس توسعه‌ای چه می‌گذرد؟

لینک کوتاه
https://koochemag.ir/?p=6762

بدون دیدگاه

پاسخ دهید

فیلدهای مورد نیاز با * علامت گذاری شده اند