تجربه ضوابط در پاسادنا کالیفرنیا

علی اکبری
کمتر از یک دقیقه5610

Experience of Criteria in Pasadena California | Ali Akbari

In Pasadena›s experience, flexible, step-by-step, participatory and interactive criteria have enabled residents to create the best living space for themselves with the advice of designers. The overall order of the neighborhood is guaranteed by law, and the dissimilarity, diversity, and at the same time uniqueness of each residential unit creates a space in which residents enjoy their presence and residence.

در تجربۀ پاسادنا، ضوابط منعطف، گام‌به‌گام، مشارکتی و تعاملی موجب شده است تا ساکنان بتوانند با مشاورۀ طراحان بهترین موقعیت سکونت را برای خود ایجاد کنند. انتظام کلی محله توسط قوانین تضمین شده است و عدم شباهت، تنوع و درعین‌حال یکتایی هر یک از واحدهای مسکونی فضایی را ایجاد می‌کند که ساکنان از حضور و سکونت در آن لذت می‌برند.

لینک کوتاه
https://koochemag.ir/?p=6769

بدون دیدگاه

پاسخ دهید

فیلدهای مورد نیاز با * علامت گذاری شده اند