معماری؛ از آینه تا ابدیت…

نگین نجار ازلی
کمتر از یک دقیقه8570

Architecture; from the mirror to the infinity… | Negin Najjar Azali

The fluid nature and geometrical art of architecture make its perception more sophisticated. That is the real obstacle to the creation of a reliable method of criticism in architecture during history. This article with a glance at the school of Formalism in architecture, as one of the pioneer methods of the critique of science, examines the functionality of this school in modern architecture.

ماهیت سیال و هنر-هندسه‌ای معماری، بر پیچدگی ادراک آن می‌افزاید. همین موضوع نیز در طول تاریخ سببی شده است بر عدم شکل‌گیری شیوه‌ای شفاف و قابل‌تکیه در نقد آثار معمارانه. این نوشتار با نگاهی به مکتب فرمالیسم در معماری، به‌عنوان یکی از پیشگام‌ترین روش‌های نقد علمی، میزان تطبیق و کاربرد این مکتب را در نقد معماری امروزی بررسی می‌کند.

لینک کوتاه
https://koochemag.ir/?p=5963

بدون دیدگاه

پاسخ دهید

فیلدهای مورد نیاز با * علامت گذاری شده اند