طراحی شهری؛ برهم‌کنش فرم، عملکرد و معنا

جهانشاه پاکزاد
کمتر از یک دقیقه1.2K0

Urban design; interaction of form, function, and meaning | Interview with Jahanshah Pakzad

A city is much more complicated than we could find a specific form for it or its spaces. Neither Urban design is an art, nor an urban designer is an urban planner or an artist like a painter or architect. The other issue is not giving priority to the form instead of the function but creating a lucid relation among three components: form, function, and meaning.

شهر پیچیده‌تر از آن است که بتوان برای آن و حتی فضاهایش فرم خاصی را تعیین کرد، نه طراحی شهری یک هنر است و نه طراح شهر تعیین‌کنندۀ شکل شهر یا یک هنرمند به‌مثابۀ یک نقاش یا معمار. مسئله دیگر نه تقدم و تأخر فرم بر عملکرد، بلکه ایجاد رابطه‌ای مناسب میان سه مؤلفه است: فرم، عملکرد و معنا.

لینک کوتاه
https://koochemag.ir/?p=5943

بدون دیدگاه

پاسخ دهید

فیلدهای مورد نیاز با * علامت گذاری شده اند