دیالکتیک فرم-اندیشه و خلأ محتوا در معماری امروز ایران

علی اکبری
01:01.2K0

The dialectic of form-thought and lack of content in today›s Iranian architecture | Ali Akbari

It must be admitted that the level of architectural thinking in Iran is not very rich and what is presented as a concept, challenges and design issues in many projects is very superficial and trivial. In the end, it should be emphasized that the problem of form and formalism in Iranian architecture will be dealt with in the best way when the content of architecture is deepened, and this will be achieved apart from rhetoric, verbal and linguistic games and apparent complexities in theoretical literature.

باید پذیرفت که سطح اندیشه‌ورزی معماری در ایران چندان غنی نیست و آنچه به‌مثابه کانسپت، چالش‌ها و مسئلۀ طراحی در بسیاری از پروژه‌ها مطرح می‌شود، بسیار سطحی و پیش‌پاافتاده است. باید تأکید کرد زمانی مسئلۀ فرم و فرمالیسم در معماری ایران به‌ بهترین وجه پرداخته خواهد شد که فحوا و مضمون معماری تعمیق شود و این امر متباین از امر رتوریک، بازی‌های کلامی و زبانی و پیچیده‌گویی‌های ظاهری در ادبیات نظری محقق خواهد شد.

لینک کوتاه
https://koochemag.ir/?p=5964

بدون دیدگاه

پاسخ دهید

فیلدهای مورد نیاز با * علامت گذاری شده اند