جریان کانسپت، یک تمرین پیشگامانه یا دامی ‌مخرب

علی عسگری
کمتر از یک دقیقه9130

Process of Concept; A Groundbreaking Exercise or a Destructive Trap; A Critical Look at the Process of Teaching Formalism in the Current Schools of Architecture in Iran | Ali Asgari

Form design is counted as a part of architectural procedure with the aesthetic concerns. So, this perspective/position in nowadays architecture education in the country’s schools leads to an independent procedure called form concept, which causes sculptural like structure in architectural designs, without considering the nature and the aim of the project, and it is not used in professional activities.

طراحی فرم بخشی از روند کار معماری با دغدغۀ زیبایی‌شناسانه به شمار می‌رود، اما این موضع در آموزش معماری امروز در مدارس کشور، به روندی مستقل با عنوان کانسپت فرمی‌ اطلاق شده است که باعث شکل‌گیری ساختاری مجسمه‌گونه در طرح‌های معماری، بدون توجه به ماهیت و رسالت موضوع پروژه دارد و در فعالیت‌های حرفه‌ای کاربردی نمی‌یابد.

لینک کوتاه
https://koochemag.ir/?p=5988

بدون دیدگاه

پاسخ دهید

فیلدهای مورد نیاز با * علامت گذاری شده اند