اجاره‌نشین‌ها، کمدی یک تراژدی

علی اکبری
کمتر از 30 ثانیه1.4K0

The Lodgers (1987), the Comedy of a Tragedy
The collapse of social order (modernity) in the preference of personal interests (tradition) | Ali Akbari

اجاره‌نشین‌ها به‌موقع در آستانۀ دموکراتیزاسیون زندگی مدرن آپارتمانی و بسط آن به همۀ طبقات اجتماعی در همۀ شهرهای کوچک و بزرگ ایران در اواسط دهۀ شصت، هشدار می‌دهد که عدم فهم دقیق مدرنیتۀ شهری سرانجامی جز دیستوپیای نابودی و تباهی نخواهد داشت.

لینک کوتاه
https://koochemag.ir/?p=4493

بدون دیدگاه

پاسخ دهید

فیلدهای مورد نیاز با * علامت گذاری شده اند