منزلگاه اول، منزلگاه آخر

مانلی افشنگ
کمتر از یک دقیقه1.3K0

The first home, the last one | Maneli Afshang, Mahfam Koushesh

Oh the owners, have the beams of light shone straight down to your rooms? Have your presence perpetuated in this home? Have you taste tranquility in your houses? But just being present in our house is not enough to create a pure sense of belonging. Being present and feeling emotional can connect our homes to us and our hearts to our homes.

ای صاحبان خانه، رشته‌های درخشان نور به اتاق‌هایتان آمده است؟ در این منزلگاه، حضورتان تداوم دارد؟ آیا طعم آسایش را در خانه‌هایتان چشیده‌اید؟ تعلق‌خاطر ناب به مکان خانه فقط با حضور شکل نمی‌گیرد. حضور توأم با رابطۀ حسی و‌ انسانی می‌تواند خانه را به ما و ما را به خانه متعلق کند.

لینک کوتاه
https://koochemag.ir/?p=4445

بدون دیدگاه

پاسخ دهید

فیلدهای مورد نیاز با * علامت گذاری شده اند