لباس عاریه تهران

شبیر موسوی
کمتر از یک دقیقه1.4K0

Borrowed cloth’s Tehran | Shobeir Mousavi, Kasra Karami

How passing of time and evolution of place has effected the concept of home? mega cities as modern places and the culture as the dependent variable to the time will be answered in this question.in this article we will study the architect outlook of the contemporary housed; the contemporary houses are objects that are influenced by the city and on their own way influence the city.

 چگونه گذر زمان و تحول مکان در مفهوم خانه مؤثر بوده است؟ کلان‌شهر به‌عنوان شکل کنونی مکان، و فرهنگ به‌عنوان متغیر وابسته به زمان در واکاوی این پرسش عیان می‌شود. دیدگاه معمار از خانۀ معاصر به‌عنوان جسمی که توأمان از شهر تأثیر می‌پذیرد و بر آن تأثیر می‌گذارد در این نوشته تشریح شده است.

لینک کوتاه
https://koochemag.ir/?p=4435

بدون دیدگاه

پاسخ دهید

فیلدهای مورد نیاز با * علامت گذاری شده اند