فردیت و ازخودبیگانگی؛ دو روی سکه زیست آپارتمانی

علیرضا خادم
کمتر از یک دقیقه1.4K0

Individuality and alienation: two faces of the coin of apartment life | Alireza Khadem

Apartment life has a paradoxical nature; on the one hand by accepting the newly arrive subject, one can experience a sense of individuality, but on the other hand by denying and outsiderism it can run to alienation.

زیست آپارتمانی در بطن خود ماهیتی متناقض دارد؛ از یک‌سو برای سوژۀ تازه‌وارد، امکان تجربۀ حس فردیت را فراهم کرده؛ و از سوی دیگر با غریبه دانستن او، موجب بروز حس ازخودبیگانگی می‌شود. داشتن حس «فردیت» و «ازخودبیگانگی» دو روی سکۀ زیست آپارتمانی است.

لینک کوتاه
https://koochemag.ir/?p=4542

بدون دیدگاه

پاسخ دهید

فیلدهای مورد نیاز با * علامت گذاری شده اند