مرور و معرفی کتاب

01:088650

Street Ideas: Selected Writing on City, Body and Everyday Life by Amin Bozorgian

کتاب ایده‌‌های خیابانی در راستای دغدغه‌‌ای حرکت می‌‌کند که «امر نوشتن» را به متن خیابان می‌‌آورد. تجربه‌‌ای که از خلال مواجهه با فضاهای مختلف در خیابان شکل می‌‌گیرد را نمی‌‌توان با چیز دیگری غیر از خودش توضیح داد. نویسنده معتقد است متن‌‌هایی که از خلال حضور در خیابان خلق می‌شوند بر خود «تجربه» به‌مثابۀ کیفیتی زمان‌مند و مکان‌مند اهمیت می‌‌گذارند. […]

In the Presence of Toopkhaneh: Urban Self-portrait in the Study of Urban Spaces by Mohammad Nazarpour 

شهر و قصه‌‌گویی: نوشتن دربارۀ شهر شبیه اشعار سعدی، هم سهل است، هم ممتنع. از طرفی زندگی در شهر و گز کردن از این خیابان به آن خیابان تجربۀ مشترک همۀ ماست، از طرف دیگر نوشتن دربارۀ شهر نیازمند درک بافتار معنایی‌‌اش در حوزۀ مطالعات شهری است. دیدن و فهمیدن شهر شبیه به قصه‌‌گویی است و طالب فرهنگ قصه‌‌گویی منحصر به خودش است. در محضر توپخانه با همۀ ضعف‌‌ها و قوت‌‌ها نمونه‌‌ای از این قصه‌‌گویی است. […]

Narrative Architecture: A Designer’s Story by Sylvain De Bleecker and Sebastiaan Gerards

این کتاب از ضرورت اندیشیدن در باب مبحث جدیدی با نام معماری بیانگر یا معماری روایی سخن می‌‌گوید. معماری روایی تا حدی درون رویکردهای پست‌‌مدرن به معماری می‌‌گنجد که تلاش دارد توانایی روایتگری معماری در فهم زندگی مردم را ارتقا بخشد. […]

لینک کوتاه
https://koochemag.ir/?p=4099