اغوای تجمیع یا یکجاسازی پر زرق‌‌وبرق؛ مجتمع تشریفات اهواز

خالد معاویان
کمتر از یک دقیقه1.6K0

The lure of integration or the glamor of merchandise mix; Ahvaz Tashrifat Mall | Khaled Moavian

Currently, entering into the modern multi-purpose buildings is like a lavish ceremony with peculiar rituals; people, unintentionally, follow those buildings’ unwritten rules of behavior. This way of integrating everything in one place is somehow a calamity or catastrophe caused by development and urbanization. There is no exit from such developments even in a city like Ahvaz.

وارد شدن به مجتمع‌های چندمنظورۀ امروزی همانند ورود به مراسمی خاص است که تشریفات خاص خود را طلب می‌کند و افراد بدون هیچ نقشی تابع مقررات رفتاری نانوشته در آن‌ها می‌شوند. این تجمیع همه‌چیز در یکجا بلایی است که توسعه و شهرنشینی بر سر ما آورده است که حتی اهواز را هم راه گریزی از آن نیست.

لینک کوتاه
https://koochemag.ir/?p=3446

بدون دیدگاه

پاسخ دهید

فیلدهای مورد نیاز با * علامت گذاری شده اند