ساختمان‌هاى باهوش؛ ساختمان‌هایی كه گوش و زبان دارند

الهام اسفندیاری فرد
02:002.1K0

Smart Buildings; Buildings with remarkable abilities to see and hear | Elham Esfandiaryfard

ما نمی‌خواهیم که فضای معماری تنها یک سرپناه باشد، ما به تجربۀ فضا نیاز داریم که در لحظه به فاکتورهای زیادی شامل نور، آکوستیک، مصالح و سایر کاربران آن فضا وابسته است. با تبدیل شدن این فناوری‌ها به بخشی از مجموعه ابزار طراحی ما، ملاحظات زیبایی‌شناسی معمول ما از فضا، فرم و سطح گسترش می‌یابد تا نگرانی‌های زیبایی‌شناسی رفتار را دربر ‌بگیرد. معماری بااستقلال، یک احساس غیرقابل‌توصیف زندگی ما را به چالش می‌کشد که فراتر از رشته‌های طراحی را جست‌وجو کنیم تا اثرات ادراکی، عاطفی و اجتماعی این فناوری‌های فراگیر را درک کنیم.

ساختمان‌ها به‌تازگی کاری بیش از پاسخگو بودن انجام می‌دهند؛ آن‌ها در مقام تسهیل مکالمات، تعامل برقرار می‌کنند و ما با احترام و آگاهی از رفتارمان، به قلمرویی کمابیش ناشناخته وارد می‌شویم. علاوه ‌بر این، بناهای ما دیگر محدود به مکالمات فردبه‌فرد نمی‌شوند، زیرا آن‌ها نیز می‌توانند پاسخ بدهند، اطلاعات را منتقل کنند و با گروهی از کاربران تعامل داشته باشند. چنین برنامه‌هایی، سطحی از تعامل را بین فرد و گروهی از افراد دربر می‌گیرد. در این مقاله سه پروژه با این ویژگی‌ها معرفی می‌شود. […]

 

اصلاحیه: منابع صحیح مقاله به قرار ذیل است. منابع ذکر شده در نسخۀ چاپی به اشتباه توسط مجله منتشر شده است.

  • Michael Fox, (2016). Interactive Architecture: Adaptive World, Princeton Architectural Press; Reprint edition.
  • http://www.future-cities-lab.net/lightswarm (Access date 10/2/2020)
  • http://www.alma-nac.com/balls (Access date 10/2/2020)
لینک کوتاه
https://koochemag.ir/?p=3247

بدون دیدگاه

پاسخ دهید

فیلدهای مورد نیاز با * علامت گذاری شده اند