دیالکتیک بی‌پایان؛ شهر و شهروند در تعلق از بین‌ رفته

میر سید احمد محیط طباطبایی
کمتر از یک دقیقه2.0K0

The endless dialectic; city and citizen and their lost belongings | Interview with Mir Seyed Ahmad Mohit Tabatabaei 

The neighborhood is a place that the urban community becomes or transforms to the urban society. The public spaces of cities are bound to create a sense of belonging among citizens; in this regard, social interaction carries out the critical role to encourage such sense. Considering the importance of that function, Megamalls as public spaces are unqualified to sustain a sense of belonging among citizens.

محله جایی است که اجتماع شهری به جامعۀ شهری تبدیل می‌شود. فضاهای عمومی در شهر، باید بتوانند حس تعلق را در شهروندان ایجاد کنند. تعامل بین افراد در ایجاد این حس نقش اساسی دارد. همین امر باعث می‌شود که مال‌ها به‌عنوان فضاهای عمومی، نتوانند در شهروندان «تعلق‌خاطر» ایجاد کنند.

لینک کوتاه
https://koochemag.ir/?p=3298

بدون دیدگاه

پاسخ دهید

فیلدهای مورد نیاز با * علامت گذاری شده اند