از قهوه‌خانه قنبر تا شربت‌خانه ایران مال

احسان رنجبر
کمتر از یک دقیقه1.9K0

From Ghanbar Tea House to Iran Mall Soda Shop | Ehsan Ranjbar 

The story of reconstruction of public spaces is a narration of urban life experience in distinct epochs; each period sets its marks on the following phase. The story of the Tehran’s transformation is full of fall and rise and narrates the accurate narrative of the citizens of Tehran being deprived from their share of public spaces; despite that depravation, streets will gradually be retaken.

 داستان دگرگونی فضاهای عمومی، روایتگر تجربۀ زندگی شهری در هر عصری است که ته‌رنگ‌های خود را در دورۀ بعدی به‌جا خواهد گذاشت. این داستان پرفرازونشیب در تهران، بازگوکنندۀ سربسته کردن تمنای شهروند تهرانی از عرصۀ عمومی است. بااین‌وجود، به‌تدریج خیابان‌ها بازپس گرفته خواهند شد.

لینک کوتاه
https://koochemag.ir/?p=3293

بدون دیدگاه

پاسخ دهید

فیلدهای مورد نیاز با * علامت گذاری شده اند