کژمدرن و چالش‌های اجتماعی فرهنگی

01:089650

Distorted modernity and social and cultural challenges | Mohammad Salar Kasraie

Without perceiving modernity and efforting to localize it, we have become captives to hideous modernism. Today’s architecture in Iranian society expresses an identity crisis.

تاریخ زیست بشر در طی چند هزار (و شاید چند میلیون) ساله‌ی‌ زندگی او بر ‌روی کره‌ی زمین در حوزه‌ی معماری، بسیار پرفراز و نشیب بوده است، به‌گونه‌ای که برخی آثار گذشته پس از چند هزار سال برای انسان امروزی حیرت‌آور است. با تغییر و تحول‌های فرهنگی در سایر ساحت‌های زندگی، تغییرهایی در حوزه‌ی معماری نیز صورت گرفته است. در گذشته، این تغییرها به‌طور‌ کلی در جامعه و در حوزه‌ی معماری، در بازه‌های طولانی صورت می‌گرفت، چراکه روند تغییر فرهنگ و سرعت آن بسیار کند نبوده است. از حدود 200 سال پیش که ما با تمدن جدید در اروپا آشنا شده‌ایم، سرعت تغییر و تحول‌ها در زندگی ما بسیار زیاد شده است. در حال حاضر این تغییرهای فرهنگی، با جهانی‌شدن و عصر دیجیتالی‌شدن رسانه‌ها و امکانات ارتباطی سرعت و گسترش خیلی بیش‌تری پیدا کرده است. از سوی دیگر، شاهد تاثیرپذیری‌های فرهنگی در سطوح مختلف از یک‌دیگر و به‌خصوص فرهنگ‌های قوی‌تر نیز می‌باشیم.

نه‌تنها در حوزه‌ی معماری، بلکه در شیوه‌ی چیدمان خانه و سبک زندگی شخصی، خانوادگی و اجتماعی و در شیوه‌ی رفتاری و سبک پوشش، گویش، نوع ساز‌و‌کارهای فرهنگی، برنامه‌ها و صور نمایشی تغییرهای عمده‌ای صورت گرفته است. جهانی‌شدن، همه‌ی ساحت‌های زندگی را تحت‌تاثیر قرار داده و نوعی غلبه‌ی فرهنگی را به‌همراه آورده است. در بعضی از فرهنگ‌ها خلاقیت کم شده است و در نبود این خلاقیت، اندیشه و فکر، تنها کپی‌کردن و یا شبیه‌سازی بدقواره رواج پیدا کرده است. در ایران هم، فرهنگ خاصی از کپی رواج پیدا کرده است که حوزه‌ی معماری از این قاعده مستثنا نیست و در‌کل صنعت ساختمان‌سازی، معماری و شهرسازی این اتفاق افتاده است. بنابراین در دوره‌های کوتاه‌مدت، نوع خاصی از معماری مدتی مد می‌شود و به سرعت جای خود را به مد جدید می‌دهد. در ابتدای امر، سبک‌ها و شیوه‌های رایج در دوره‌های مختلف، خواست مردم و افراد جامعه نیستند. […]

لینک کوتاه
https://koochemag.ir/?p=938