معماران، سليقه ساز يا مخاطب سليقه؟

01:411.4K0

Architects, are they the tastemakers or taste attendances? | Ali Akbari

Buildings and living spaces have become a consumer and advertising merchandise that follow fashion trends. Categorized fashion in which the merchandise is applied as primary symbols. Among the consumed and fashioned merchandises, the architectural form is one of the most efficacious consumer and advertising merchandises that have been propounded.

تولیدهای هر جامعه، در برآیند کلی خود، آینه‌ی بازتاب‌دهنده‌ی افکار و نظام ارزش‌های آن جامعه است. در این میان، یکی از مهم‌ترین و بارزترین آن ساخته‌ها، معماری ساختمان‌ها و در مجموع، شهر و محیطی است که برای زندگی خود می‌سازند. انسان‌ها برای تامین نیازهای زندگی روزمره‌‌ی خود اقدام به تهیه، سفارش و ساخت ابزار و وسایلی می‌کنند که به ضرورت‌های زندگی آن‌ها پاسخ دهد، این در حالی است که در فرایند ساخت آن پدیده، ارزش‌های زیبایی‌شناسانه، چارچوب‌های فرهنگی، رأی و سلیقه‌ی فردی خود و آرای جمعی دیگران را جست‌وجو کرده و یا آن را مطالبه می‌کنند.

در نهایت آن‌چه حاصل می‌شود در تظاهر بیرونی خود، مورد تطبیق با آن نظام ارزشی قرار گرفته و در نتیجه مورد پسند واقع می‌شود. سوالی که در اینجا مطرح است این است که در فرایندهای تولید و ساخت صنعتی و مکانیزه شدن، جایگاه آن ارزش‌ها، چارچوب‌ها، آرا و سلایق کجاست؟ کدام‌ یک از دو طرف ماجرا، بر دیگری چیره می‌شود و خود را به آن تحمیل می‌کند؟ در نظام ارزشی-فرهنگی سنتی، انسان‌ها آن‌چه نیاز داشتند را می‌ساختند؛ اما در دنیای صنعتی و یا به تعبیر دقیق‌تر دنیای فراصنعتی و فرامدرن امروز، انسان‌ها به آن‌چه ساخته می‌شود نیاز دارند. […]

منبع
علی اکبری
لینک کوتاه
https://koochemag.ir/?p=924