کوچک اندازه

کوچه هفدهم منتشر شد

ویژه‌نامۀ مسابقۀ طراحی آپارتمان کار و زندگی کوچک اندازه در محلۀ وصال شیرازی تهران به‌صورت تمام رنگی به همراه معرفی مسابقه بیانیۀ هیئت‌داوران گزارش مدیر مسابقه فرایند داوری نظر داوران | آرش نصیری، بهزاد اتابکی، روژیا فروهر، سامان سیار، علی اندجی گرمارودی، علی نقوی نمینی، مهران خوشرو، محمد کانی سواران...

کمتر از یک دقیقه

کوچه هفدهم- مسابقه طراحی آپارتمان

مکان تهران است، حوالی دانشگاه تهران، نزدیک به خیابان کارگر شمالی یا امیرآباد، در گوشه‌ای از محلۀ وصال شیرازی، یک فضای تهی که محصول تحولات دو دهۀ اخیر برای طرح توسعۀ دانشگاه تهران است. به نظر می‌رسد در تمامی جریانات مداخله‌گرایانه در این بافت، موضوع سکونت و متن اجتماعی موجود...

03:22

جایزه مردمی مسابقه طراحی آپارتمان

جایزۀ مردمی مسابقۀ «طراحی آپارتمان کار و زندگی کوچک اندازه در محلۀ وصال شیرازی تهران» انتخاب بهترین اثر مسابقه از نگاه مردم مهلت شرکت تا ساعت 24 روز یکشنبه، 31 خرداد 1402 برای مشارکت در بخش جایزۀ مردمی مسابقه کلیک کنید.

کمتر از یک دقیقه

مسکن ویژه یا کوچک اندازه

Special house or small-sized housing; harmony or incoherent of social structure? | Kamal Moradi, Marjan Golipour «خانۀ کوچک اندازه به واحدهای مسکونی با مساحت خالص 25 تا 50 مترمربع اطلاق می‌شود که برای تأمین مسکن گروه‌های هدف و کمک به تعادل‌بخشی میان عرضه و تقاضا در بازار مسکن تولید و...

کمتر از یک دقیقه