کوچه بیستم

پیش‌فروش کوچه بیستم

کوچۀ بیستم- ویژه‌نامۀ مسابقه طراحی معماری «خانۀ دوست کجاست؟» | رشت  به‌صورت تمام رنگی معرفی مسابقه خانۀ دوست کجاست؟ | رشت بیانیۀ هیئت‌داوران گزارش مدیر مسابقه فرایند داوری نظر داوران | زهرا آرمند، رضا حبیب‌ زاده، کامران حیرتی، علیرضا عینی‌ فر، پرشیا قره‌ گوزلو، حبیبه مجدآبادی، نیلوفر نیکسار مراسم اعلام...

01:001

کوچه بیستم- مسابقه خانه دوست کجاست؟ (رشت)

«خانۀ دوست کجاست؟» عنوان مسابقه‌ای است که در آن به دنبال نشانی خانه در متن شهری می‌گردیم که این بار سرشار از داستان و تاریخ است. مکان شهر رشت است در گوشه‌ای از محلۀ قدیمی پیرسرا و نزدیک به مرکز شهر. خواستۀ مسابقه، طراحی خانه‌ای معاصر در این نقطه از...

04:00