سوال: معمار مورد علاقۀ شما کیست؟ چرا؟ پاسخ خود را به‌صورت کامنت در اینستاگرام کوچه به اشتراک بگذارید. قوانین: 10 کامنت/ پاسخ منتخب توسط کاوه بذرافکن، رضا حبیب زاده انتخاب خواهند شد. ملیت معمار مورد نظر اهمیت ندارد. هر پاسخ بین 80-50 کلمه باشد. مهلت پاسخ تا ساعت 24 چهارشنبه...