مرورنویس: سیده زینب جوادی کتاب «روش پژوهش در مطالعات شهری» شامل مجموعه‌ای از روش‌های پرکاربرد با هدف غنا بخشیدن به روند تولید دانش در موضوعات مرتبط با حوزۀ مطالعات شهری است. تمرکز کتاب علاوه بر معرفی روش‌های پژوهش‌، تبیین ملاحظات روش‌شناسی و کاربست آن‌ها در مطالعات شهری است. کتاب در...