پژوهش خانه

چرا باید نوشت؟

Why should you write? The necessity of writing from the library of Imam Mohammad Ghazali to the ship of Patris | Mohammadsaleh Shokouhi Bidhendi We must write to learn and put our writing in a critical encounter to structure our thoughts; There is a long history of bringing the events...

کمتر از یک دقیقه

صدایی غریب و دور یا آشنا و نزدیک؟

[vc_row][vc_column width="2/3"][vc_column_text]تحقیق می‌کنم، می‌کنیم، یا می‌کنند؟ «منِ» محقق کجا ایستاده‌ام و چقدر صدای رسایی دارم؟ متن پیش رو، به‌عنوان دومین یادداشت در بخش تازه تأسیس «پژوهش‌خانه»، یک مواجهه انتقادی است با مسئلۀ نسبت محقق و تحقیق.[/vc_column_text][vc_separator color="white"][/vc_column][vc_column width="1/3"][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width="1/4"][/vc_column][vc_column width="3/4"][vc_column_text] A strange and distant or a familiar and close voice;...

08:47