پرسه گاه معماری

جلسه نقد و بررسی کتاب پرسه‌گاه معماری

[vc_row][vc_column][vc_column_text] Review and Discussion Session of the Book “Architectural Promenade” | Hamideh Garrousi پیاده‌ساز: حمیده گرروسی جلسۀ نقد و بررسی کتاب پرسه‌گاه معماری در اسفند 1401 در مجموعۀ «نشا» با حضور رضا حبیب‌ زاده (مؤسس دفتر معماری رضا‌‌ حبیب‌ زاده)، غزال ‌‌راهب (معمار و عضو هیئت‌علمی مرکز تحقیقات راه، شهرسازی...

01:23

جلسه نقد و بررسی کتاب پرسـه‌گاه معماری

Review and Discussion Session of the Book “Architectural Promenade” | Hamideh Garrousi حمیده گرروسی: جلسۀ نقد و بررسی کتاب پرسه‌گاه معماری در اسفند 1401 در مجموعۀ نشا با حضور رضا حبیب‌زاده (مؤسس دفتر معماری رضا‌‌حبیب‌زاده)، غزال ‌‌راهب (معمار و عضو هیئت‌علمی مرکز تحقیقات راه، شهرسازی و مسکن)، حامد‌ بیدی (گرافیست...

کمتر از یک دقیقه