ویژه‌نامۀ مسابقۀ «طراحی آپارتمان کار و زندگی کوچک اندازه در محلۀ اتابک تهران» با عنوان «مسابقۀ طراحی آپارتمان» در 160 صفحه به همراه معرفی مسابقه فرایند داوری بیانیۀ هیئت‌داوران نظرداوران | محمد سعید ایزدی، پرشیا قره گوزلو، آرش نصیری، سهراب رفعت، علی اندجی گرمارودی، هومن بالازاده، شورش عابد مراسم اعلام...