هویت

عصیان، روایت نابودی یک شهر

[vc_row][vc_column][vc_column_text] Rebellion: narration of destruction of a city | Interview with Reza Hassanpour, Mohammad Farokhzad, Farzin Mahmoudi, Rouhallah Rahimi, Mostafa Gholipour شمال یک هویت، یک فرهنگ، یک اقلیم، یک بوم و سبک زندگی منحصر به خود است که امروز در حال نابودی است. زوالی که در آخرین مرحله، در معماری...

کمتر از یک دقیقه

دوری در مشهد

The Sightseeing in Mashhad | Soroush Mozaffar Moghadam امروز من در شهری زندگی می‌کنم که نمادها و میدان‌های آن را از بین برده‌اند و دیگر اثری از خیابان‌ها و محله‌های قدیمی‌ آن نیست. شهری که پیشینه و هویتی ندارد. خاطره‌های من و نسل من به شهری بازمی‌گردد که دیگر وجود...

کمتر از 30 ثانیه