هنر

شجریان درگذشت…

Shajarian passed away! | Salar Haghiri آری شجریان درگذشت... فرهنگ خانه است و شجریان مردی بود از جنس خانه، خانه‌ای به پهنای یک تاریخ، تاریخی بر بستر یک خیال؛ و خیالی از جنس بودن و بودنی به وسعت هستی... و همه‌اش همین است، همین.

کمتر از 30 ثانیه