همایش، سخنرانی و اعلام نتایج فراخوان جستارنویسی معماران چرا و چگونه بنویسند؟ _ با سخنرانی:  محمد سعید ایزدی: دانش‌آموختۀ معماری از دانشگاه تهران و مرمت شهری از دانشگاه نیوکاسل انگلستان علی ابهری: دانش‌آموختۀ دکتری معماری از دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، مدیر پژوهش و توسعۀ معماری مهندسین مشاور...