The Sightseeing in Mashhad | Soroush Mozaffar Moghadam امروز من در شهری زندگی می‌کنم که نمادها و میدان‌های آن را از بین برده‌اند و دیگر اثری از خیابان‌ها و محله‌های قدیمی‌ آن نیست. شهری که پیشینه و هویتی ندارد. خاطره‌های من و نسل من به شهری بازمی‌گردد که دیگر وجود...