نادر خلیلی

خلیلی؛ آنان که به نظر خاک را کیمیا کنند

Khalili, those who turn lead into gold | Elahe Zand این ایده که از دانش پیشینیان در زمینۀ کار با خاک و معماری خاک، با آن‌همه ظرافت و استحکام استفاده کنیم و آن را به زبان حال ترجمه کنیم و ارتقا ببخشیم، اندیشۀ معماری است که بر شناخت دقیق مصالح...

کمتر از 30 ثانیه

نادر خلیلی؛ او که تنها می‌دوید

Nader Khalili; a man that raced alone! | Niloofar Golshani خلیلی در رؤیای ساختن خانه‌هایی از عناصر چهارگانه است: خاک و آبی که از آن خشت بسازد و خانه را برپا کند، باد و آتشی که بتواند آن خانه را بپزد، حالا خانه‌ای سخت مثل صخره دارد که نه‌تنها هزینه‌ای...

کمتر از 30 ثانیه