نشست و گردهمایی به بهانۀ رونمایی اولین کوچه در تهران با حضور شادی عزیزی، احسان رنجبر، علی اکبری، احسان مالکی و پژمان موسوی مدیر پنل: آرش آقاکریمی دوشنبه 28 بهمن 1398 [gallery link="file" size="large" ids="2249,2261,2250,2254,2252"]