همایش معماری ایران، معمار ایرانی؛ اندر احوالات معماری امروز ایران! _ به روایت:  رها اشرفی مسعود حاتمی علی نعمتی امیرحسین شریف زاده _ کجا؟ مجتمع تجاری بازار شهر (هایپر استار): قم، بلوار غدیر، نرسیده به بوستان غدیر  کی؟ پنج‌شنبه 27 مهر 1402  |  ساعت 15 تا 18 _  حضور برای...