معماری ایران

همایش معماری ایران، معمار ایرانی

همایش معماری ایران، معمار ایرانی؛ اندر احوالات معماری امروز ایران! _ به روایت:  رها اشرفی مسعود حاتمی علی نعمتی امیرحسین شریف زاده _ کجا؟ مجتمع تجاری بازار شهر (هایپر استار): قم، بلوار غدیر، نرسیده به بوستان غدیر  کی؟ پنج‌شنبه 27 مهر 1402  |  ساعت 15 تا 18 _  حضور برای...

02:25

بر فراز آشیانه مادری؛ نقد سنت در معماری ایران

Fly over the maternal house; a critique of tradition in Iranian architecture | Shahryar Gharaei Tradition is the live memory of melancholic people, and traditionalism is the dead memory of blissful people. سنت، خاطرۀ زندۀ آدم‌های مرده است و سنت‌گرایی خاطرۀ مردۀ آدم‌های زنده.

کمتر از 30 ثانیه