مسابقه خانه دوست کجاست

کوچه چهاردهم – مسابقه خانه دوست کجاست؟

شاید نشانی خانۀ دوست این بار در اصفهان، پشت میدان نقش‌جهان، پسِ گنبد مسجد شیخ لطف‌الله، در گوشه‌ای از محلۀ تخت گنبد، در کنار فضای تهی خاک‌اندودی باشد که محصول تحولات یک دهۀ اخیر است. بدون شک خانه، اولین و مهم‌ترین مفهومی است که انسان را به معماری پیوند می‌زند،...

04:00

کوچه چهاردهم منتشر شد

ویژه‌نامۀ مسابقۀ طراحی معماری «خانۀ دوست کجاست؟» به همراه معرفی مسابقه بیانیۀ هیئت‌داوران گزارش مدیر مسابقه فرایند داوری نظر داوران | علیرضا شرافتی، رضا حبیب زاده، الهام فخاری، علیرضا مشهدی میرزا، شادی عزیزی، محمد عرب و آرش خداداد معرفی 23 اثر برگزیده و راه‌یافته به مرحلۀ نهایی.

کمتر از یک دقیقه