مجله کوچه

رویداد فرهنگی- هنری کوچه در اصفهان

رویداد فرهنگی- هنری کوچه در اصفهان توانمندسازی؛ به چند روایت سخنران: مازیار اخوت: توانمندسازی شهری در حاشیه (با نگاهی به تجربه‌ها) محمد عرب: بازتعریفی از محله، متکی بر یک تجربۀ زیسته آرش حاج رسولی‌ها: تجربهٔ شکست «در پروژه‌های توانمندسازی با مقیاس شهری» چگونه زیر عنوان هدف و مأموریت توانمندسازی اجتماعی-اقتصادی...

01:23

رویداد فرهنگی- هنری کوچه در اصفهان

[vc_row][vc_column][vc_column_text] رویداد فرهنگی- هنری کوچه در اصفهان توانمندسازی؛ به چند روایت سخنران: مازیار اخوت: توانمندسازی شهری در حاشیه (با نگاهی به تجربه‌ها) محمد عرب: بازتعریفی از محله، متکی بر یک تجربۀ زیسته آرش حاج رسولی‌ها: تجربهٔ شکست «در پروژه‌های توانمندسازی با مقیاس شهری» چگونه زیر عنوان هدف و مأموریت توانمندسازی...

01:42

کوچ، بهایی گزاف در نبود مدیریت شهری

[vc_row][vc_column][vc_column_text] Nomad, an excessive price paid in the absence of urban management | Mohammad Mansour Falamaki What an infrastructure it is! We need someone to explain it all. There must be an explanation based on civil rights; other definitions lack enough potential to define humans properly. The civil rights orbit...

کمتر از یک دقیقه

از «مکان» به «فضا»، تأملی بر زیرساخت‌های اجتماعی

[vc_row][vc_column][vc_column_text] From «place» to «space»; a reflection on the social infrastructure | Kazem Rahimi The social infrastructures are usually built for particular purposes with the continuation of people’s presence, infusing social life into the lifeless body of the community. Therefore, the social infrastructure is concrete and must be spiritual. Thus,...

کمتر از یک دقیقه