فضاهای عمومی

فراخوان ارسال جستار

زن؛ پیرامون تجربۀ زیستۀ حضور زنان در فضاهای عمومی شهر ‎هدف اصلی مجله: نمایش تصاویری به‌هم‌پیوسته و جامع از اکنون و درک حال زنان، به‌ویژه نسل جوان زنان ایران در فضاهای عمومی شهری به‌منظور ارائۀ نسخۀ مطلوب شهر یا به‌عبارت‌دیگر، واکاوی تجربۀ زنان از تمامی لحظات زندگی و چالش‌های گاه...

کمتر از یک دقیقه

دومین همایش بین‌المللی «آینده فضاهای عمومی شهری»

دومین همایش بین‌المللی آنلاین (FUPS2021) با موضوع آیندۀ فضاهای عمومی شهری، دربارۀ چالش‌های پیچیده‌ای که اکثر شهرها در سراسر جهان با آن روبه‌رو هستند، با شعار «فضای عمومی: آموختن از گذشته و حال برای آینده» برگزار خواهد شد. اولین همایش در سال 2018 و با حضور شرکت‌کنندگانی فعال از کشورهای اتریش،...

02:002

در جست‌وجوی فرهنگ؛ از سنگلج تا اسپیناس رویال

In search of culture; from Sangelaj to Espinas Palace Hotel | Payam Foroutan فضاهای عمومی، صحنه‌های نمایش زندگی اجتماعی‌اند که شهروندان به‌عنوان شخصیت‌هایی کنش‌مند در آن به ایفای نقش پرداخته و با یکدیگر ارتباط برقرار می‌کنند. فضاهایی که نه‌تنها ساختمان‌ها، بلکه روابط و فعالیت‌های اجتماعی آن را تعریف می‌کنند و...

کمتر از یک دقیقه

شهرمال‌ها و مگامال‌ها؛ اصلاح مسیر مال‌سازی در تهران

City malls and Megamalls; shifting the path of mall construction in Tehran | Mohammad Salari  The city life is dependent on the people urban participations and their social interactions; therefore, people demand a place for being and to enjoy their existence. By underestimating or neglecting the importance of designing such...

کمتر از یک دقیقه