همایش، سخنرانی و اعلام نتایج سومین دورۀ فراخوان جستارنویسی «معماران چرا و چگونه دربارۀ تاریخ معماری بنویسند؟» _ با سخنرانی:  محمد سعید ایزدی: دانش‌آموختۀ معماری از دانشگاه تهران و مرمت شهری از دانشگاه نیوکاسل انگلستان. _ هیئت‌داوران:  محمد سعید ایزدی مرتضی میرغلامی بهرام شاهدی کاوه بذرافکن نیما دیماری _ رتبۀ...