طراحی صحنه

طراحی صحنه؛ تجلی واژه در قاب تصویر

Interview with Hojjat Ashtari; Scenic design, manifesting words in a visual framework در فیلم‌ها به‌طورمعمول کار طراح صحنه این است که جهان آن فیلم را بسازد؛ بنابراین خیابان‌ها، ساختمان‌ها و حتی دری که قرار است در لنز دوربین قرار بگیرد، همه زیر نظر طراح صحنه و بر اساس آن جهان‌بینی...

کمتر از 30 ثانیه

طراحی صحنه؛ از تجسم تا واقعیت

Interview with Behzad Jafari Tadi; The Scenography; from Imagination to Realization وقتی بعد از تماشای فیلمی به سمت درِ خروجی سینما می‌رویم در ازدحامی از نقد فیلم توسط مخاطبان دربارۀ نقاط ضعف و قوت فیلم غرق می‌شویم. بین شور و شوق صحبت‌های مطرح‌شده دربارۀ بازی بازیگران، قدرت فیلم‌نامه، کارگردانی و......

کمتر از یک دقیقه