طراحی دیجیتال

نتایج مسابقه تصویرسازی دیجیتال

سکوت مرگبار شهر، صحنه نبرد با کرونا آثار برگزیده مسابقه تصویرسازی دیجیتال سکوت مرگبار شهر؛ صحنه نبرد با کرونا بر اساس امتیازات هیئت‌داوران اعلام می‌شود. آثار برگزیده دارای بیشترین امتیاز از بین 224 طرح ارسال شده برای مسابقه هستند. رتبه اول: اوژن سلیمی | Ojan Salimi کرونا ارتشی سیاه‌پوش است...

07:00

فراخوان مسابقه تصویرسازی دیجیتال

سکوت مرگبار شهر، صحنه نبرد با کرونا فراخوان «مسابقه تصویرسازی دیجیتال سکوت مرگبار شهر؛ صحنه نبرد با کرونا» ویروس کرونا در سراسر جهان به‌ویژه در ایران (به‌عنوان یکی از کانون‌های اصلی بیماری) تأثیرات وسیعی در نحوه زندگی انسان به وجود آورده است: ازجمله این تأثیرات می‌توان از کنش‌های اجتماعی تا...

07:00